Våra svarta ston

På Jonsberg finns 6 stycken svarta avelsston. Samtliga har erhållit diplom och är visade på utställnjng.