Betäckningssäsongen är nu slut och vi tackar er som valt våra hingstar till era ston

Välkommen med era ston till våra hingstar SNOBBE RS 614, ALMNÄS DA CAPO RS 739 & BJÖRKENS INDEX RS 866 under betäckningssäsongen 2022.

Alla hingstarna är DNA testade Clear (N/N) hos SLU för SA.

På Jonsberg erbjuder vi hagar med eltråd i varierande storlek enligt önskemål.

Tillsyn x fler 

Att tänka på som stoägare:

* Stoet ska vara friskt och nyavmaskat.

* Vi tar ej emot ston som uppvisat eksem, patellaupphakning eller är behäftade med andra defekter.

* Ston ska vara oskodda vid besök.

* Ston mottages ej på så kallad fölbrunst.

* Vi rekommenderar att ditt sto samt ev föl är försäkrade.

* Om ditt sto inte blivit dräktigt tidigare år så rek. en veterinär undersökning före ankomst.

Tänk på att det kan ta lite tid att få stoet betäckt /dräktigt. Det måste förstås i första hand till en ordentlig brunst. Kanske har dit sto precis gått ur brunst när hon anländer då får man räkna med att det dröjer ett tag. Vet du hur ditt sto fungerat tidigare vid betäckning är det bra om vi får till oss så mycket fakta som möjlig. Vårt mål och förhoppning är att alla ston ska bli dräktiga.

Språngavgift 3000 :- + moms SNOBBE &  ALMNÄS DA CAPO

Språngavgift 3000:- inkl moms BJÖRKENS INDEX & BJÖRKENS JASPER 

I priset ingår bete. OBS! Kan ej stoet hämtas inom rimlig tid efter att hon är färdigbetäckt tillkommer en avgift på 200 kronor / påbörjad vecka.

Ston som av någon anledning inte kan gå med övriga flocken tillkommer en dagavgift på 20 :-

Vid transport av sto till klinik för ultraljudsundersökning 30 kronor/mil.

Språngavgiften ska vara betald innan stoet lämnar betäckningsstationen.

OBS! Att externa kostnader som t ex ultraljuds undersökning ,verkning tillkommer.

För mer information kontakta Ann-Christine 070-286 75 35.

Dela den här sidan