26. apr, 2019

Träckprover

Nu är det hög tid att samla in prover för träckanalys och i år gör vi även odling på samtliga. Det är mycket skit som ska packas i olika påsar men det ska nog gå bra. Så fort det är klart med svar blir det utsläpp för de flesta i sommarhagar. En del får vänta lite av olika anledningar. De som ska föla får gå i mindre mammahagar fram till fölning. Två unghingstar ska resa bort för unghingstbete med likasinnade. Vi ska bygga en ny hage på en inte utpost av marken men ändock känns det som en bortglömd del. Förra året lät vi först en granne slå av gräset där till sina kor sedan kom en arbetskamrat med sina får. Marken har aldrig använts som bete på de dryga 25 år vi bott här så parasitfritt bör det ju vara.