Välkommen med era ston till våra hingstar SNOBBE RS 614 & ALMNÄS DA CAPO RS 739 under betäckningssäsongen 2018.

 

På Jonsberg erbjuder vi hagar med eltråd i varierande storlek enligt önskemål.

Tillsyn x fler /dag.

Ultraljudsundersöking kan erbjudas på klinik.

Att tänka på som stoägare:

* Stoet ska vara friskt och avmaskat.

* Vi tar ej emot ston som uppvisat eksem, patellaupphakning eller är behäftade med andra defekter.

* Ston mottages ej på så kallad fölbrunst.

* Vi mottager endast ston som är berättigade till RS.

* Vi rekommenderar att ditt sto samt ev föl är försäkrade.

 

 

Språngavgift3000 :- 

 

Priserna är inklusive moms.

I priset ingår betesavgift. OBS! Kan ej stoet hämtas inom rimlig tid efter att hon är färdigbetäckt tillkommer en mindre avgift för bete. 

Ston som av någon anledning inte kan gå med övriga flocken tillkommer en dagavgift på 15 :-

Språngavgiften ska vara betald innan stoet lämnar betäckningsstationen.

OBS! Att externa kostnader som t ex ultraljuds undersökning ,verkning tillkommer.

 

För mer information kontakta Ann-Christine 070-286 75 35, 0381-540 42